طرفدارشم
من طرفدار 25 باند
25 باند تا الان 475 طرفدار دارد

متوسط امتیاز 4.1 از 5 ، تعداد رای 10