احمدرضا نبی زاده
27 طرفدار
  • احمدرضا نبی زاده

    عکس احمدرضا نبی زاده
  • احمدرضا نبی زاده

    عکس احمدرضا نبی زاده
  • احمدرضا نبی زاده

    عکس احمدرضا نبی زاده

بیوگرافی

احمد رضا نبی زاده از هنرمندان قدیمی ایران است که پس از انقلاب از کشور خارج و در سکوت به سر میبرد تا آنکه چند سال پیش با ارائه یک آلبوم سکوت چنیدن ساله خود را شکست. متاسفانه هیچ بیوگرافی از ایشان در محیط اینترنت نیست

آلبوم های احمدرضا نبی زاده