طرفدارشم
من طرفدار باران
باران تا الان 557 طرفدار دارد

متوسط امتیاز 4 از 5 ، تعداد رای 92