" چارتار " پرسه ی آوایی است به امیدِ هیچ ،
سرگذشتِ لحظه هایی شبیه به هم .
از ترس گرفته تا امید .
از شک گرفته تا باور .
( باوری که کم سراغی از ما گرفت )
طنینی و آوازی ... شعری و شعوری ... رقصی و عبوری .
اول هر ترانه زاده می شویم و آخرش زاینده .
چند وقتی هست این شده رسم ما ...
" پیدا شدن " .

سبک گروه چارتار:
World / Fusion / Traditional

" چارتار " ، نوعی ساز است که چهار تار یا زه بر آن کشیده شده است ، این ساز ممکن است از انواع طنبور و رباب چهار سیم باشد .
" چارتار " ، کنایه از چهار عنصر عالم و دنیا هم هست ، گویند شیخ حیدر که یکی از بانیان سلسله صفوی است " چارتار " را اختراع کرد .

[ ویرایش بیوگرافی ]
آخرین ویرایش توسط arr1370 در 1391/03/02 11:10 ب.ظ