طرفدارشم
من طرفدار حبیب
حبیب تا الان 1095 طرفدار دارد

متوسط امتیاز 3.2 از 5 ، تعداد رای 10