دفتر شعر کیان مقدم
مثل ِ یه شهر ِ رو به ویروونی
تکلیف ِ این رابطه روشن بود
روزایی که با یاد ِ تو سر شد !
روزای ِ تکرار ِ شکستن بود

من با دروغات عاشقی کردم
کی جز من ِ دیوونه فهمیدت !؟
تو خالق ِ دردای ِ من بودی !
باید تو رو عمری پرستیدت !

وقتی که دلتنگی من و می کُشت !
دستای ِ کی تورو نوازش کرد !؟
کی بعد ِ من چشمای ِ وحشی تو
حتی واسه یک لحظه رامش کرد !؟

دور از تو هر شب تو خودم مُردم
مُردم ولی بازم سکوت کردم
پشت ِ سرت مثل ِ یه کوه بودم !
از رو همون قله سقوط کردم ...
...
با هر نفس منتظرت بودم

می رفتی و چیزی و نمی دیدی
هر لحظه بی تو عین ِ مُردن بود
می رفتی و چیزی نمی دیدی

من با دروغات عاشقی کردم
من با دروغات عاشقی کردم
من با دروغات ...

ترانه سرا :بنگ بنگ !
I was five and she was six / من پنج سالم بودم بود و اون شش سالش
We rode on horses made of sticks / ما سوار اسب های چوبی می شدیم
I wore black and she wore white / من سیاه پوشیده بودم و اون سفید
She would always win the fight اون همیشه بازی ها رو می بُرد

Bang bang, she shot me down / بنگ بنگ ! اون به من شلیک می کرد
Bang bang, I hit the ground / بنگ بنگ ! من می افتادم زمین
Bang bang, that awful soundبنگ بنگ ! با اون صدای ِ ترسناک و مهیب
Bang bang, my baby shot me down / بنگ بنگ ! عشق من به من شلیک میکرد

Seasons came and changed the time / فصل ها گذشت و زمان عوض شد
And we grew up, I called her mine / و ما بزرگ شدیم و من فکر می کردم اون مال ِ منه
She would always laugh and say / اون همیشه می خندید و می گفت
\\\"Remember when we used to play?\\\" / یادته وقتی با هم بازی می کردیم ؟
\\\"Bang bang, I shot you down\\\" / بنگ بنگ ! من بهت شلیک میکردم
\\\"Bang bang, you hit the ground\\\" / بنگ بنگ ! تو می خوردی زمین
\\\"Bang bang, that awful sound\\\" / با اون صدای ِ مهیب و ترسناک
\\\"Bang bang, I used to shoot you down\\\" / من بهت شلیک میکردم و می نداختمت زمین
Music played and people sang / موزیک پخش میشد و مردم می خوندن
Just for me the church bells rang / ولی برای من فقط صدای ِ ناقوس کلیسا بود که می اومد
Now she\\\'s gone, I don\\\'t know why / حالا اون رفته و من نمی دونم برای چی
And till this day, sometimes I cry / بعضی از روزا من گریه م می گیره

She

ترانه سرا : وارد نشده است