مهدی عسگری
72 طرفدار
  • مهدی عسگری

    عکس مهدی عسگری
  • مهدی عسگری

    عکس مهدی عسگری
  • مهدی عسگری

    عکس مهدی عسگری

بیوگرافی

www.facebook.com/MehdiAsgariPage
www.mehdiasgari.rozfa.com
مهدی از آغاز نوجوانی به خوانندگی خیلی علاقه داشت

آلبوم های مهدی عسگری