محسن لرستانی
343 طرفدار
محسن لرستانی هنرمند شماره 146 ویکی صدا می باشد
  • محسن لرستانی

    عکس محسن لرستانی
  • محسن لرستانی

    عکس محسن لرستانی
  • محسن لرستانی

    عکس محسن لرستانی

بیوگرافی

محسن لرستانی متولد استان کرمانشاه است و کار خود را از دهه هشتاد شروع کردن وبیشتر آهنگاش به زبان فارسی ،لکی و کردی کرمانشاهی است.