مرتضی اشرفی
40 طرفدار
  • مرتضی اشرفی

    عکس مرتضی اشرفی
  • مرتضی اشرفی

    عکس مرتضی اشرفی
  • مرتضی اشرفی

    عکس مرتضی اشرفی

بیوگرافی

یه اقای به تمام معنا مرد خوش صدا خوش هیکل .دوستت دارم مرتضی جان