سعید پانتر
150 طرفدار
  • سعید پانتر

    عکس سعید پانتر
  • سعید پانتر

    عکس سعید پانتر
  • سعید پانتر

    عکس سعید پانتر

بیوگرافی

سعیدپیمانی رادملقب به سعیدپانترمتولد1369درکرمانشاه است.از3سالگی درتهران زندگی کرده و دردانشگاه هنرتهران تحصیل میکند.اطلاعات زیادی درموردش وجودنداره.
سعید دارای دو خواهر و یک برادر است او از سن ۱۷ سالکی به موسیقی و رپ علاقه مند شد ولی کارحرفه ای خود را با همراهی محسن شروع کرد(آهنگ چجوری)او همچنین در چند اهنگ با حسین مخته همکاری کرده است او هم اکنون در رشته تاتر در دانشکده هنرهای زیبا تهران مشغول تحصیل است.