طرفدارشم
من طرفدار شبنم ثریا
شبنم ثریا تا الان 44 طرفدار دارد

متوسط امتیاز 4.7 از 5 ، تعداد رای 7