محمدرضا شجریان

hv3b0tlsna-1334304403.jpg

تاريخ انتشار آلبوم : 1381-01-01
ارسال توسط : soroush_tanha
پخش آلبوم

مجموع : 18
3
0
0
1
14
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1

من طرفدار محمدرضا شجریانهستم
محمدرضا شجریان تا الان 1172 طرفدار دارد
آلبوم های مشابه