پیش بینی فوتبال
علیرضا آذر Alireza Azar
علیرضا آذر
نام های دیگر
سن
سال

Alireza Azar Statusبرای تکمیل آرشیو علیرضا آذر ما را همراهی کنید.

آلبوم های علیرضا آذر

بیوگرافی علیرضا آذر [ویرایش]

بیوگرافی کوتاهمن متولد اواخر دهه پنجاه و زاییده ء تهران دراندشت و شاعر کشم همانجا عاشقی کردم و عاشقانه نوشته ام هر چقدر شهر بزرگ تر شد برای من و خانواده ام جای کمتری داشت و حال حاشیه نشینم .. ولی در تهران زندگی میکنم هنوز . نفس هایم همانجا فرو میروند حتی اگر جای دیگری زیست کنم

بیشتر...