کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران ژولیت

تصویر Mani Nami

Mani Nami

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
تصویر aliasghar amiri

aliasghar amiri

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تصویر samsam32

samsam32

0 دنبال شده
در ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
تصویر سیامک سلطانی

سیامک سلطانی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
تصویر reza.saedi6158

reza saedi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
تصویر mehrshadsaeidpour

mehrshadsaeidpour

1 دنبال شده
در ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
تصویر omidi aziz

omidi aziz

0 دنبال شده
در ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
تصویر asgharakbar7

Udtgayudy Gdtuvji

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تصویر Hoseinbaya

Hoseinbaya

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
تصویر aaaaaaavaaaaaaa

aaaaaaavaaaaaaa

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
تصویر wisin

آرمین نریمانی

1 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
تصویر مهدی میربهاالدین

مهدی میربهاالدین

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
تصویر فرزاد غبرایی

فرزاد غبرایی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
تصویر Yuna

Yuna

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
تصویر terminator66.h1.h6

Hamid 66

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
تصویر MLashkri2404

MLashkri2404

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
تصویر Kamal Haji Gharnaey88

Kamal Haji Gharnaey88

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
تصویر Mohamadranjbar

Mohamadranjbar

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
تصویر همسفر

همسفر

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
تصویر zhanet

zhanet

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۴/۲۷