کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران کوشا دلشاد

تصویر Ali sd

Ali sd

0 دنبال شده
در ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
تصویر amin7625

amin

8 دنبال شده
در ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
تصویر Maryam_Najmi

Maryam Najmi

3 دنبال شده
در ۱۳۹۳/۱۰/۱۸
تصویر Googlee

Ali Darvishi

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
تصویر Ali_Kazemian

Ali Kazemian

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۰۹/۱۴