پویان مختاری Pouyan Mokhtari
پویان مختاری
نام های دیگر
سن
34 سال

Pouyan Mokhtari Statusبرای تکمیل آرشیو پویان مختاری ما را همراهی کنید.

بیوگرافی پویان مختاری [ویرایش]

پویان مختاری متولد شهرستان بختیاری نشین ایذه در استان خوزستان است وی عاشق موسیقی بوده و درحال حاضر به سبک رو ولی به زبان شیرین و زیبای بختیاری می خواند و از محبوبیت زیادی نزد جوانان ابختیاری برخوردار است

بیشتر...