رسول نامداری Rasol Namdari
رسول نامداری
نام های دیگر
رسول نام داری
سن
سال

Rasol Namdari Statusبرای تکمیل آرشیو رسول نامداری ما را همراهی کنید.

بیوگرافی رسول نامداری [ویرایش]

رسول نامداری از خوانندگات خوب و پرطرفدار استان کرمانشاه است که علاوه بر خوانندگی از قهرمانان پرورش اندام نیز می باشد و از کارهای مشهور او می توان بی کسیو قلیان رانامبرد

بیشتر...