کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران فرامرز اصلانی

تصویر ham3da.j

جواد احشامیان

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
تصویر mnejatallahi

mnejatallahi

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تصویر m.m.86

m.m.86

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
تصویر abbarikisaba

Saba Abbariki

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تصویر ghazalsadat1388

nesa akbari

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تصویر tali.nejati

Tali Nejati

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
تصویر حسین چاقوساز

حسین چاقوساز

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
تصویر احسان چهری

احسان

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
تصویر Avash926665

Avash926665

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
تصویر gandommona

Mona Gandom

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
تصویر dadkhwahfrhad027

فرهاد دادخواه

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
تصویر arad.78

arad.78

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
تصویر drzahedi880

Dr Zahedi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
تصویر Mehdi rad

Mehdi rad

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
تصویر فرهاد5241

فرهاد5241

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
تصویر m.hormozipour

m.hormozipour

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تصویر nafisghasempoor

Nafis Ghasempoor

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
تصویر Parivashamini

Parivashamini

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
تصویر Ai1900

Ai1900

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
تصویر math

math

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۱۲