آهنگ جدید تیرماه

takderakht در ۱۳۹۵/۰۱/۱۲

به نام پرنده ی پرپرتوی قفس

به نام مرگبارترین عامل زمین مگس

به نام یه دختر در انتظار اسب سفید

به نام غذای مادرم کباب عدس

****

به نام پسته هایی که در کتاب خوردمش

به نام جوراب بد بویم که با آب شستمش

به نام لکه های روی صورت بابا

به نام اتوبوسی که تا قم بردمش

****

به نام سبدی که پر از کالا بود

به نام ایرانسل که بهترین همراه بود

به نام نوروز کهنه ی تقویم

به نام پلنگ جویبار که اروپا بود

****

به نام شام نخوردن من بدون شما

به نام خاله عمه عمو دادا

به نام شخصیت منفور توی فیلم

به نام داستان های تکراری سیما

****

به نام فتوای اعدام صاحبان دین

به نام پولدارترین مردان ایران زمین

به نام چشمان هیز راننده تاکسی

به ناممیلیاردها انسان خفته در زمین

****

به نام کوچه های آسفالت شده

به نام عکس سیاسیون مات شده

به نامفرهنگ مهاجم فرهنگ مولد

به نام جوانان لات شده

****

به نام شفابخش ترین دست جهان

به نام زیباترین کلام قرآن

به نامرسمی ترین لباس توی کمد

به نامخوردنی ترین پول کارگران

****

به نام جمله های روی دیوار

در این محل ممنوع است کشیدن سیگار

بشتابید به سوی نماز قبل از مرگ

خواهرم حجاب و عفاف خود را نگه دار

****

به نام درهای تخریب شده و باز

به نام افکار مرزی ترین سرباز

به نام من تو ما انسانیت

به نام عشق میکنم آغاز

takderakht در ۱۳۹۵/۰۱/۱۲

گوش کنید

Displaying 1-2 of 1 result.

برای ارسال پاسخ ورود یا ثبت نام کنید