کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آمار طرفداران

طرفداران گلپا

تصویر amirab1122

amirab1122

0 دنبال شده
در ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
تصویر Pcexe

Pcexe

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
تصویر safemedica74

Shaheen Safe

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
تصویر Hamid.abyaneh

Hamid.abyaneh

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
تصویر VAMPIREW

VAMPIREW

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
تصویر Dn_You

Dn You

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تصویر kourosh.jam

kourosh.jam

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
تصویر arad.78

arad.78

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
تصویر mmr536104

Mr Mojtaba

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
تصویر aki401402

Akbar K

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تصویر arad.

arad.

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تصویر hasanbaikiali

Ali Hasanbaiki

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تصویر habibshoghi

habibshoghi

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
تصویر sazenot

محمد علی رستگاری

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تصویر Grant

Mehdi A.M.A

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
تصویر g.saadati301

ابوالقاسم سعادتی

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
تصویر علی سوری

علی سوری

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تصویر mehdinsh447

Mehdin Sh

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
تصویر ali1241976

Ali H.

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تصویر aghasaeed7606

Saeed Agha

0 دنبال شده
در ۱۳۹۹/۰۷/۰۶