آهنگ ها

  زکریا عبدالله > ها گوله 1385-02-02
  زکریا عبدالله > جوان پیر 1389-01-01
  زکریا عبدالله > قدر 1389-01-01
  زکریا عبدالله > من هیچ تی ناگه م 1388-01-01
  زکریا عبدالله > دایه > Agie Ketye Dile Men
  زکریا عبدالله > ته لی ناز > Telinaz
نمایش بیشتر »

آلبوم ها