کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا

آهنگ ها

  کوروش ابو طالبی > از خدا رسیده > وقتی نمونده فریاد 1280-09-23
  کوروش ابو طالبی > از خدا رسیده > حج نا تمام 1280-09-23
  کوروش ابو طالبی > از خدا رسیده > فریب ظاهر 1280-09-23
  کوروش ابو طالبی > از خدا رسیده > به خدای عشق و هستی 1280-09-23
  کوروش ابو طالبی > از خدا رسیده > معنی نام حسین 1280-09-23
  کوروش ابو طالبی > از خدا رسیده > عشق است ابوالفضلم 1280-09-23

آلبوم ها