شاهکار بینش پژوه > ای جان دلم 1396-02-23
  شاهکار بینش پژوه > Medley 1396-06-02
  شاهکار بینش پژوه > کوروش 1399-03-13
  شاهکار بینش پژوه > مشتی ماشالا 1398-06-27
  شاهکار بینش پژوه > به تو چه 1393-01-03
  شادمهر عقیلی > خیالی نیست > خیالی نیست
  شادمهر عقیلی > خیالی نیست > باور
  شادمهر عقیلی > اغوش 1387-09-24
  شاهکار بینش پژوه > ایران 1392-11-07
  شاهکار بینش پژوه > دنیای آرامش 1395-09-16
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > کنارم بخواب
  شاهکار بینش پژوه > تهدید
  شاهکار بینش پژوه > یا رسول الله 1395-04-27
  شاهکار بینش پژوه > سر اومد زمستون 1396-09-01
  شاهکار بینش پژوه > عاشقانه 1397-08-17
  شادمهر عقیلی > خیالی نیست 1385-08-15
  شاهکار بینش پژوه > سر اومد زمستون اجرای زنده 1393-11-23
  شاهکار بینش پژوه > مرا ببوس 1399-04-15
  شاهکار بینش پژوه > عاشقت میمونم 1390-10-12
  شاهکار بینش پژوه > شب و مهتاب 1392-07-13
  شاهکار بینش پژوه > اسپانیایی
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > عشق اول
  شاهکار بینش پژوه > گناهش گردن من 1392-08-27
  شادمهر عقیلی > آدم فروش > تهدید
  شاهکار بینش پژوه > دوستت دارم 1394-12-02
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > میمیرم
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > سر اُومد زمستون
  مرتضی پاشایی > چند روز
  شاهکار بینش پژوه > هوای عشق 1393-08-08
  شادمهر عقیلی > آدم فروش > دل دیوونه
  شاهکار بینش پژوه > یادته
  شاهکار بینش پژوه > دیگری
  شاهکار بینش پژوه > ایتالیایی
  شادمهر عقیلی > تهدید 1386-03-14
  شاهکار بینش پژوه > قدیما
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > کافه ستاره
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > شراب و بوسه
  شاهکار بینش پژوه > اگه بمیری
  مهدی آبان > زن و مرد 1392-09-21
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > جوون
  شاهکار بینش پژوه > اسکناس > میکس
  شاهکار بینش پژوه > اسکناس > موزیک
  شادمهر عقیلی > کنسرت نوروزی چهار فروردین > خیالی نیست
  علیرضا عصار > ای عاشقان > شکار
  شاهکار بینش پژوه > کافه ستاره > شراب و بوسه
  شاهکار بینش پژوه > میگفت
  صبا ناظم > سگ ماده ی مرده 1392-08-10