میثم ابراهیمی > بی دلیل 1396-07-27
  میثم ابراهیمی > یادته 1395-12-10
  میثم ابراهیمی > نفس عمیق 1395-10-15
  میثم ابراهیمی > جان جان 1397-11-24
  صالح رضایی > حد وسط 1395-06-11
  امیر سعیدی > دوست دارم 1395-04-31
  مجتبی شاه علی > یه روزی 1394-08-22
  بهمن کاویانی > خواهش 1397-09-29
  بهزاد نادری > نگو نه 1394-10-06
  عرفان حسن زاده > عزیزم 1397-04-14
  مجتبی شاه علی > داری میری 1394-10-02
  مجتبی شاه علی > بی معطلی 1394-10-21
  بهزاد نادری > زلزله 1395-05-12
  امین پاییز > تک ستاره 1395-06-15
  امیر سعیدی > خاطره 1395-12-22
  فرزاد اقدم > آخی 1396-10-23
  اشکان عبدی پور > دیدی گفتم بهت 1396-12-17
  احسان احسان منش > خوندم فکرتو 1397-04-03
  علی درخشان > مرد نیستم 1397-06-04
  مهد ی اسدی > بارون و نم 1398-12-07
  مهیار محی > 505 1399-05-25