کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
  حمید عسکری > از عشق > کبریت
  حمید عسکری > از عشق > ایده ال
  حمید عسکری > از عشق > کناریت
  فرهاد برنجان > نمیشه نه نه نه 1395-06-23
  وحید اصلانی > حس خوبیه 1395-12-23
  امیر عشقی > منو گریه 1395-12-27
  وحید اصلانی > عشق 1395-03-22
  وحید اصلانی > وابسته 1395-09-15