کانال تلگرام ویکی صدا

جدیدترین ترانه ها را از کانال تلگرام ویکی صدا
  میلاد بابایی > دلواپسم 1396-01-13
  علی عبدالمالکی > مخاطب خاص > هوا بارونیه
  محسن چاوشی > ژاکت > لولای شکسته
  کیوان اسماعیلی > کارناوال 1396-04-21
  کیکاووس یاکیده > سایه 1392-10-12
  حمید غلامعلی > بازی 1397-06-10
  کیکاووس یاکیده > دکلمه ی بانو 1392-04-23
  کاووس کمالی > انسان 1391-10-04
  کاووس کمالی > گل گلدون 1394-09-23
  کیکاووس یاکیده > بانو > Dont Interrupt Me
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 166
  رضا وحدانی > شهر برفی 1393-10-28
  کیکاووس یاکیده > بانو > The Amorous Ships
  مصطفی کاووسی > چقدر خوبه 1392-02-20
  کاووس کمالی > برف و شکر 1394-11-21
  محمد رشیدیان > سیاه سفید 1395-10-12
  رایان کاووسی > دلبسته 1398-05-27
  مصطفی کاووسی > آشوب 1395-05-04
  مصطفی کاووسی > ثانیه 1395-06-09
  کاووس کمالی > رهایی 1395-03-18
  کاووس کمالی > بهار دلکش 1398-02-07
  کیکاووس یاکیده > بانو > Oh Lady
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 1
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 2
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 3 4
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 5
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 6
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 7 8
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 9 11
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 12 13
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 14 15
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 16 17
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 18
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 19 23
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 24 25
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 26 28
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 29
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 30 32
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 33 34
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 35
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 36
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 37 38
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 39 43
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 44
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 45 46
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 47 48
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 49
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 50 51
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 52 54
  کیکاووس یاکیده > حکیم عمر خیام > رباعی 55